National Science Library, Chinese Academy of Sciences
  登录 机构网站 ENGLISH
您当前的位置是:电子期刊浏览 --> 卷期浏览
Cell Research(5,624)
ISSN: 1001-0602
1    
A COVID-19 mRNA vaccine encoding SARS-CoV-2 virus-like particles induces a strong antiviral-like immune response in mice 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602  Volume:30  Issue:10  Page:936-939  

Lu Jing;   Lu Guoliang;   Tan Shudan;   Xia Jia;   Xiong Hualong;   ...

被引频次:0

问图书馆员

2    
LKB1 restrains dendritic cell function 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602  Volume:29  Issue:6  Page:429-431  

Wculek Stefanie K;   Sancho David;  

来源数据库:SciTech Premium Collection        

获取全文 问图书馆员

3    
Lipid-laden dendritic cells fail to function 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602  Volume:20  Issue:10  Page:1089-1091  

Philip C Calder;  

来源数据库:SciTech Premium Collection        

获取全文 问图书馆员

4    
Adipose-derived stem cell: A better stem cell than BMSC 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602  Volume:18  Issue:S1  Page:S165-S165  

Yanxia Zhu;   Tianqing Liu;   Kedong Song;   Xiubo Fan;   Xuehu Ma;   ...

来源数据库:SciTech Premium Collection        

获取全文 问图书馆员

5    
Immune Cell Biology 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602  Volume:16  Issue:S1  Page:S158  

来源数据库:SciTech Premium Collection        

获取全文 问图书馆员

6    
DNA fragmentation in apoptosis and homeostasis 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602  Volume:12  Issue:3  Page:290-290  

MINGXU JIANHUAZHANG;  

问图书馆员

7    
Crystal structure of the YTH domain of YTHDF2 reveals mechanism for recognition of N6-methyladenosine 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602,1748-7838  Volume:24  Issue:12  Page:1493-1496  

Tingting Zhu Ian A Roundtree Ping Wang Xiao Wang Li Wang Chang Sun Yuan Tian Jie Li Chuan He Yanhui Xu;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:104

文摘信息 获取全文 问图书馆员

8    
Integrated genomic analysis identifies deregulated JAK/STAT-MYC-biosynthesis axis in aggressive NK-cell leukemia 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602,1748-7838  Volume:28  Issue:2  Page:172-186  

Liang Huang;Dan Liu;Na Wang;Shaoping Ling;Yuting Tang;Jun Wu;Lingtong Hao;Hui Luo;Xuelian Hu;Lingshuang Sheng;Lijun Zhu;Di Wang;Yi Luo;Zhen Shang;Min Xiao;Xia Mao;Kuangguo Zhou;Lihua Cao;Lili Dong;Xinchang Zheng;Pinpin Sui;Jianlin He;Shanlan Mo;Jin Yan;Qilin Ao;Lugui Qiu;Hongsheng Zhou;Qifa Liu;Hongyu Zhang;Jianyong Li;Jie Jin;Li Fu;Weili Zhao;Jieping Chen;Xin Du;Guoliang Qing;Hudan Liu;Xin Liu;Gang Huang;Ding Ma;Jianfeng Zhou;Qian-fei Wang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:14

文摘信息 获取全文 问图书馆员

9    
Drosophila Myc integrates multiple signaling pathways to regulate intestinal stem cell proliferation during midgut regeneration 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602,1748-7838  Volume:23  Issue:9  Page:1133-1146  

Fangfang Ren Qing Shi Yongbin Chen Alice Jiang Y Tony Ip Huaqi Jiang Jin Jiang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:37

文摘信息 获取全文 问图书馆员

10    
The glial actin cytoskeleton regulates neuronal ciliogenesis 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:3  Page:448-451  

Hao Zhu Lianwan Chen Yihong Yang Zhiwen Zhu Xianliang Zhang Wei Li Long Miao Yan Zhang Guangshuo Ou;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:2

文摘信息 获取全文 问图书馆员

11    
Circular RNA F-circEA produced from EML4-ALK fusion gene as a novel liquid biopsy biomarker for non-small cell lung cancer 期刊论文

Cell research   ISSN:1748-7838,1001-0602  Volume:28  Issue:6  Page:693-695  

Tan Shuangyan;   Gou Qiheng;   Pu Wenchen;   Guo Chenglin;   Yang Yun;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:58

获取全文 问图书馆员

12    
Hypoxia upregulates hypoxia inducible factor (HIF)-3α expression in lung epithelial cells: characterization and comparison with HIF-1α 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602  Volume:16  Issue:6  Page:548-558  

Li Qi Fang;   Wang Xiang Rui;   Yang Yue Wu;   Lin Han;  

被引频次:92

文摘信息 问图书馆员

13    
Structure of the YTH domain of human YTHDF2 in complex with an m6A mononucleotide reveals an aromatic cage for m6A recognition 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602,1748-7838  Volume:24  Issue:12  Page:1490-1492  

Fudong Li Debiao Zhao Jihui Wu Yunyu Shi;  

来源数据库:[Scopus, SciTech Premium Collection]        

文摘信息 获取全文 问图书馆员

14    
Structural basis of AMPK regulation by adenine nucleotides and glycogen 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602,1748-7838  Volume:25  Issue:1  Page:50-66  

Xiaodan Li Lili Wang X Edward Zhou Jiyuan Ke Parker W de Waal Xin Gu M H Eileen Tan Dongye Wang Donghai Wu H Eric Xu Karsten Melcher;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:87

文摘信息 获取全文 问图书馆员

15    
RNF13: a novel RING-type ubiquitin ligase over-expressed in pancreatic cancer 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602  Volume:19  Issue:3  Page:348-357  

Zhang Qiang;   Meng Yunxiao;   Zhang Lei;   Chen Jie;   Zhu Dahai;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:31

文摘信息 获取全文 问图书馆员

16    
Highly efficient modification of beta-lactoglobulin (BLG) gene via zinc-finger nucleases in cattle 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602  Volume:21  Issue:11  Page:1638-1640  

Yu Shengli;   Luo Junjie;   Song Zhiyuan;   Ding Fangrong;   Dai Yunping;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:94

获取全文 问图书馆员

17    
Interactions of primary neuroepithelial progenitor and brain endothelial cells: distinct effect on neural progenitor maintenance and differentiation by soluble factors an... 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602  Volume:17  Issue:7  Page:619-626  

Sosa Miguel A. Gama;   De Gasperi Rita;   Rocher Anne B;   Perez Gissel M;   Simons Keila;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:28

文摘信息 获取全文 问图书馆员

18    
A CRISPR screen identifies CDK7 as a therapeutic target in hepatocellular carcinoma 期刊论文

Cell research   ISSN:1748-7838,1001-0602  Volume:28  Issue:6  Page:690-692  

Wang Cun;   Jin Haojie;   Gao Dongmei;   Wang Liqin;   Evers Bastiaan;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:17

获取全文 问图书馆员

19    
An essential role for PNLDC1 in piRNA 3' end trimming and male fertility in mice 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:11  Page:1392-1396  

Yue Zhang;Rui Guo;Yiqiang Cui;Zhiping Zhu;Yingwen Zhang;Hao Wu;Bo Zheng;Qiuling Yue;Shun Bai;Wentao Zeng;Xuejiang Guo;Zuomin Zhou;Bin Shen;Ke Zheng;Mingxi Liu;Lan Ye;Jiahao Sha;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:21

文摘信息 获取全文 问图书馆员

20    
Cryo-EM structure of full-length alpha-synuclein amyloid fibril with Parkinson's disease familial A53T mutation 期刊论文

Cell research   ISSN:1001-0602  Volume:30  Issue:4  Page:360-362  

Sun Yunpeng;   Hou Shouqiao;   Zhao Kun;   Long Houfang;   Liu Zhenying;   ...

被引频次:4

问图书馆员

< 上一页 1 2 3 4 5 下一页 >
作者信息:×