National Science Library, Chinese Academy of Sciences
  登录 机构网站 ENGLISH
您当前的位置是:电子期刊浏览 --> 卷期浏览
国内外机电一体化技术(8,262)
1    
A 3-dimensional singular kernel problem in viscoelasticity: An existence result 期刊论文

Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti : Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali   ISSN:0365-0359  Volume:97  Issue:S1  Page:A3  

Sandra Carillo;  

来源数据库:Directory of Open Access Journals        

文摘信息 获取全文 问图书馆员

2    
Forord 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:2  Page:97-97  

Fulsås;   ;   Narve,;  

问图书馆员

3    
Forkortelser 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:3  Page:166-166  

问图书馆员

4    
Forord 期刊论文

Historisk Tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:4  Page:295-296  

Fulsås;   ;   Narve,;  

问图书馆员

5    
Ingolf Vislie: Jens Evensen - Havet, oljen og retten 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:4  Page:375-378  

Hoel;   ;   Alf;   Håkon,;  

问图书馆员

6    
Marte Heian-Engdal: Israel: Historie, politikk og samfunn 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:4  Page:371-374  

Butenschøn;   ;   Nils;   A,;  

问图书馆员

7    
Christine Amadou: hva er antikken 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:4  Page:337-338  

Ravnå;   ;   Per,;  

问图书馆员

8    
Aud Farstad: På liv og død. Distriktsjordmødrenes historie 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:4  Page:357-361  

Schrumpf Ellen;  

问图书馆员

9    
Jostein Gripsrud (red.): Allmenningen. Historien om norsk offentlighet 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:4  Page:352-356  

Hemstad Ruth;  

问图书馆员

10    
Institutt for atomenergi og digitaliseringen av norsk aluminiumindustri 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:4  Page:316-336  

Nygaard;   ;   Pål,;  

问图书馆员

11    
Knut Dørum,Eirin Holberg: Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg ca. 200-1350 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:4  Page:339-343  

Spangen Marte;  

问图书馆员

12    
Eldbjørg Haug (red.): Fra avlatshandel til folkekirke. Reformasjonen gjennom 500 år 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:4  Page:344-347  

Hagen Rune Blix;  

问图书馆员

13    
Andrej Kotljarchuk and Olle Sundström (eds.): Ethnic and Religious Minorities in Stalin’s Soviet Union: New Dimensions of Research 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:4  Page:366-370  

Golubev Alexey;  

问图书馆员

14    
Nik. Brandal, Cora Alexa Døving,Ingvill Thorson Plesner (red.): Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:3  Page:286-290  

Zachariassen Ketil;  

问图书馆员

15    
Aulestads besværlige arv: «Godviljens høvdingsete» og «nazireir 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:4  Page:297-315  

Egeland Marianne;  

问图书馆员

16    
Tor Egil Førland: Values, Objectivity, and Explanation in Historiography 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:4  Page:379-382  

Jensen Bernard Eric;  

问图书馆员

17    
Eirik Kristoffersen: Kampen om folkeminnesamlingen. Da folkeminnene ble et forskningsfelt og folket krevde dem tilbake 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:4  Page:362-365  

Grønstad;   ;   Line,;  

问图书馆员

18    
Håkon Rune Folkenborg: Én fortid - mange fortellinger. Introduksjon til historiebruk 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:4  Page:383-385  

Knutsen Ketil;  

问图书馆员

19    
Kåre Johan Mjør: Russiske imperium 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:2  Page:152-155  

Høgetveit;   ;   Åsne;   Ø,;  

问图书馆员

20    
Ann-Marie Long: Iceland’s Relationship with Norway c. 870-c.1100. Memory, History and Identity 期刊论文

Historisk tidsskrift   ISSN:0018-263X  Volume:97  Issue:1  Page:65-68  

Jakobsson Sverrir;  

问图书馆员

< 上一页 1 2 3 4 5 下一页 >
作者信息:×