National Science Library, Chinese Academy of Sciences
  登录 机构网站 ENGLISH
您当前的位置是:首页->详细浏览

期刊名称: Historia Mathematica
Volume:48    Page:69-86
ISSN:0315-0860

Stefan Kempisty (1892–1940)期刊论文

作者: Jóźwik Izabela Maligranda Lech Terepeta Małgorzata
DOI:10.1016/j.hm.2019.01.003

服务链接:
页码: 69-86
被引频次: 0
出版者: Elsevier Inc,ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE
期刊名称: Historia Mathematica
ISSN: 0315-0860
语言: English
摘要: Stefan Kempisty was a Polish mathematician, working on the theory of real functions, set theory, integrals, interval functions and the theory of surface area. In 1919 he defended his Ph.D. thesis, , at the Jagiellonian University in Cracow under the supervision of Kazimierz Żorawski. In December 1924 he did his habilitation at the University of Warsaw and continued his work at the Stefan Batory University in Vilnius. Kempisty published over forty scientific papers, three textbooks and one monograph. Kempisty's name in mathematics appears in connection with the definition of quasi-continuous functions, different kinds of continuity of functions of several variables, the classification of Baire, Young and Sierpiński functions, interval functions, and Denjoy or Burkill integrals. This paper is prepared for a wide range of readers. It is an abridged version of the article written in Polish by the same authors (cf. ), where can be found more detailed information. Stefan Kempisty był polskim matematykiem zajmującym się funkcjami zmiennej rzeczywistej, teorią mnogości, całkami, funkcjami przedziału i teorią pola powierzchni. W 1919 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a jego promotorem był Kazimierz Żorawski. W grudniu 1924 roku habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1920–1939 pracował na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Opublikował ponad czterdzieści prac naukowych i trzy podręczniki z analizy rzeczywistej oraz jedną monografię. Reprezentował w swoich pracach i na seminariach szkołę warszawską. Nazwisko Kempistego w matematyce pojawia się w związku z definicją funkcji quasi-ciągłej, różnymi ciągłościami funkcji wielu zmiennych, klasyfikacją funkcji Baire'a, Younga i Sierpińskiego, funkcjami przedziału oraz całkami Denjoy i Burkilla. Praca ta jest skróconą wersją artykułu napisanego po polsku przez tych samych autorów (cf. ), w której można znaleźć bardziej szczegółowe informacje.
相关主题: Interval functions, 20th century mathematics and mathematicians in Europe, Stefan Kempisty, Surface area, Kempisty's integral, Quasi-continuous functions, MATHEMATICS, MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS, HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE, Surface, Naturvetenskap, Matematisk analys, Mathematics, Natural Sciences, Matematik, Mathematical Analysis,

相关文献推荐:

问图书管理员更多图书管理员

学科咨询馆员
学科馆员

电话:
邮件:
问图书馆员

图标说明

在线获取原文 原文传递 详细信息 图书在架状态 图书馆际互借 问图书馆员

常见问题

图书馆开放时间 图书馆位置 借阅要求 您在使用中发现的任何错误,都可以向我们 【报告错误】,非常感谢!

作者信息:×